Õppige, kuidas müra saastumine võib teie tähelepanu ärritada

Müratase võib määratleda kui pealetungivat müra, mis häirib, häirib või vähendab korrapärast toimimist. Ja kuigi inimesed mõtlevad peamiselt mürasaastet suurte linnade probleemina, kuna väiksemas ruumis on rohkem inimesi konkureerivate helidega, võib mürasaaste leida ka eeslinnade eeslinnades (lehepuhurite, muruniidukite ja kodu kujul) ehitus) ja isegi üksikute kodude ja büroode tasandil, mis võivad avaldada negatiivset mõju teie tervisele ja tootlikkusele.

Müra saaste põhjused

Kuigi seal on palju erinevaid mürareostuse allikaid, on mõned peamised süüdlased, kes on uuritud ja leitud, et neil on negatiivne mõju tervisele. Need sisaldavad järgmist:

Müratase reageerimise negatiivne mõju

Mürasaaste mõju tervisele ja heaolule uurimiseks on läbi viidud mitu uuringut ja tulemused on näidanud, et mürasaaste võib mõjutada teid järgmiselt:

Allikad

Journal of Applied Psychology (Vol 85, No. 5, lk 779-783, 2000).

Psühholoogiline teadus (köide 13, nr 5, sept 2002).