5 asjad, mida peaksite teadma sotsiaalse psühholoogia kohta

Põhipõhimõtted sotsiaalses psühholoogias

Sotsiaalne psühholoogia on psühholoogia haru, milles käsitletakse sotsiaalseid nähtusi, mis mõjutavad meid ja kuidas inimesed suhtlevad teiste inimestega. Oma valimistel, käitumises ja uskumustes mängib olulist rolli meie endi tajumine mujal maailmas. Vastupidi, teiste arvamused mõjutavad ka meie käitumist ja seda, kuidas me ise näeme.

Sotsiaalse psühholoogia kontseptsioonid, mida peaksite mõistma

Sotsiaalse psühholoogia mõistmine võib olla kasulik mitmel põhjusel. Esiteks, me saame paremini mõista, kuidas rühmad mõjutavad meie valikuid ja tegevusi. Lisaks võimaldab see meil ka suuremat tunnustust sellele, kuidas meie sotsiaalsed arusaamad mõjutavad meie suhtlemist teiste inimestega.

On olemas mõned sotsiaalse käitumise põhiaspektid, mis mängivad olulist rolli meie tegevuses ja kuidas me ise näeme.

1.Sotsiaalne käitumine on suunatud eesmärgile.

Meie koostoimed teenivad eesmärke või rahuldavad vajadusi. Mõned ühised eesmärgid või vajadused hõlmavad vajadust sotsiaalsete sidemete järele, soovi mõista ennast ja teisi, soovi saada või säilitada staatus või kaitse ning kaaslaste kaasamine.

2. Isiku ja olukorra vaheline suhtlemine aitab tulemust määrata.

Et täielikult mõista, miks inimesed teevad asju, mida nad teevad, on oluline uurida üksikute omaduste, olukorra ja konteksti ning nende kahe muutuja vahelist koostoimet.

Paljudel juhtudel käituvad inimesed olenevalt olukorrast väga erinevalt. Näiteks võib keegi, kes on tavaliselt vaikne ja reserveeritud, võib muutuda palju lahkumata, kui nad on paigutatud mingisse juhtimisrolli. Teine näide on see, kuidas inimesed mõnikord käituvad rühmadena erinevalt kui nad ise oleksid.

Keskkonnatingimused ja situatsioonilised muutujad mängivad olulist rolli ja avaldavad tugevat mõju meie käitumisele.

3. Inimesed veedavad palju aega, arvestades sotsiaalseid olukordi.

Meie sotsiaalsed koostoimed aitavad kujundada meie eneseteadvust ja taju. Üks eneseteadvuse moodustamise meetod on läbi peegeldatud hindamisprotsessi , milles me kujutame ette, kuidas teised meid näevad. Teine meetod on sotsiaalse võrdlemise protsess, mille abil me arvame, kuidas me võrdleme teiste meeskonnaliikmetega.

Mõnikord tegeleme ülespoole suunatud sotsiaalse võrdlusega, kui me hindame end inimesi, kes mingil viisil on paremad kui meie. Teistel juhtudel võime me alandada sotsiaalset võrdlust, kui me ei suuda oma võimeid vähem võimekate inimestega võrrelda.

4. Samuti analüüsime ja selgitame meid ümbritsevate inimeste käitumist.

Üks tavaline nähtus on ootuste kinnitamine , kus me kipume ignoreerima ootamatuid atribuute ja otsima tõendeid, mis kinnitavad meie olemasolevaid uskumusi teiste suhtes. See aitab meie maailmavaadet lihtsustada, kuid see kitsendab meie taju ja aitab kaasa stereotüüpimisele. Näiteks kui eeldate, et inimesed käituvad teatud viisil, võite otsida näiteid, mis kinnitavad teie usku, samal ajal ignoreerides tõendeid, mis on vastuolus teie olemasolevate arvamustega.

5. Me tihti usume, et inimese käitumine on nende isiksuse hea näitaja.

Teine mõju meie teiste inimeste tajule võib olla seletatav ka korrespondentsuundumuste teooriaga. See juhtub siis, kui me järeldame, et teiste tegevused ja käitumine vastavad nende kavatsustele ja isiksustele. Näiteks kui näeme vanameetrit, kes aitab eakatel inimesi tänavat üle minna, võiksime eeldada, et ta on õnnelik inimene.

Kuigi käitumine võib mõnel juhul olla informatiivne, eriti kui isiku tegevus on tahtlik, võib see olla ka eksitav. Kui meil on piiratud suhtlemine kellegagi, näeme, et käitumine võib olla ebatüüpiline või põhjustatud pigem konkreetsest olukorrast kui inimese ülitähtsatest dispositsiooni omadustest.

Eelmises näites võib naine vanurite abistamiseks abiks olla, sest ta on seda tööd teinud, selle asemel, et tema süda oleks lahutatud.

Miks on sotsiaalse psühholoogia õppimine oluline

Lisateave sotsiaalse psühholoogia kohta võib teie arusaamist ennast ja teie ümbritsevat maailma rikastada. Teades rohkem teavet selle kohta, kuidas inimesed teistega näevad, kuidas nad käivad rühmades ja kuidas hoiakud kujunevad, saate suuremat tunnustust sellele, kuidas sotsiaalsed suhted mõjutavad üksikut toimimist.